کالای فیزیکی

اسپری معجزه گر سیلک بونیتا

اسپری معجزه گر سیلک بونیتا

اسپری معجزه گر سیلک بونیتا

ناموجود
اضافه به سبد خرید

-اســــپری معجـزه گر ســـیلک بونیتا از آمــینه اســید هــا و کمپلکــس کراتین تشکیل شده است که با نفوذ به ساختار مو، آنرا آبرسانی و تغذیه می نماید.

-با اسپری سیلک موهایی که در اثر استفاده از مواد دکلره ، رنگ و سایر مواد شیمیایی از بین رفته اند، اسـتقامت خود را بازیافته به حـالت اول خود بر می گـرداند و مو حالـت نرم و ابریشــمی به خود می گیرد.

فواید

-ترمیم کننده و ضخیم کننده ساقه موهای آسیب دیده

روش استفاده

قبل از انجــام اعمال شــیمیایی مــانند رنگ ، دکــلره، صافی و فر روی مــو شــسـته شــده و تمــیز که با حـــــوله خشــــک شـــــده است اسپری نمایید.

بعد از حمــام روی مو آســیب دیده و خشک که شسته شــده و با حوله خشک شده است اسپری نمایید و سپس موها را به حالت دلخواه در آورید.