کالای فیزیکی

سرم ترمیم و ضخیم کننده ساقه مو بونیتا

سرم ترمیم و ضخیم کننده ساقه مو بونیتا
کالای فیزیکی

سرم ترمیم و ضخیم کننده ساقه مو بونیتا

ناموجود
اضافه به سبد خرید

این محصــول در درمــان موثر و آماده سازی مـو جهت انـجام هـر نوع عــملیات شــیمیایی (دکـلره . رنـگ صافی و فر) کاربرد دارد .

با حـضــور مـواد تـشکیل دهـــنده نـظیر کـراتین پـروتـئین پـروتئین جـوانه گــــندم، و آمــینو اســـیدهای مـوثر بـه بخــشهای آســیب دیده مــو نفــوذ کــرده و پس از ترمــیم ســـاخــتمان آن ســـلامت ، شـــفافیت وحــجم را بـه آن باز می گرداند.

فواید

– تقویت و بازسازی موهای آسیب دیده
– بالا بردن مقاومت مو در مقابل آسیبهای محیطی
– افزایش حجم مو

روش استفاده

-ساقه های نمدار مو را به محلول ترمیم کننده آغشته کرده و موها را ماساژ دهید.

-موهــا را با کلاه پلاسـتیکی کــاور نمائید و 15 الی 25 دقیقه زیر دســـتگاه بخــار قـــرار دهــــید . بعـــد از آبکشـــی کامـــل با حـــوله خشک نمائید.

از تمــاس محــلول ترمــیم کننده بـونیتا با ریشـه هـای مــو اکیدا خودداری گردد