کالای فیزیکی

پروفیت پلکس پرایم

پروفیت پلکس پرایم، پلکس پرایم، profit plex prime
کالای فیزیکی

پروفیت پلکس پرایم

ناموجود
اضافه به سبد خرید

پروفیت پلکس پرایم

پلکس پرایم بهترین تکنولوژی برای محافظت بهتر از تارهای مو، فناوری PPC 50 که با اسیدهای آمینه توسعه یافته است. با ترکیبی از 19 تا 21 اسید آمینه طبیعی برای بازیابی ساختار مو عمل می کند. با پیشگیری، ترمیم و تقویت مو در آسیب های شیمیایی عمل می کند. به عنوان یک پیش تراپی برای محافظت از مو در طی انجام مراحل کار با مواد شیمیایی، موهای آسیب دیده را بازسازی و ترمیم می کند.